KOP’un Yenilikçi Projesi Tarla Günü Etkinliğiyle Tanıtıldı

Suyun her bir damlasının bile son derece kıymetli olduğu günümüzde KOP İdaresi tarafından KOP Eylem Planına alınan ve desteklenen; uygulayıcısı çiftçilere hem zamandan hem yakıttan hem de sudan önemli tasarruf sağlayan yenilikçi Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi, Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı. Mevcut kuraklığa rağmen toprakta su hasadı yapabilen ve sulama yapmadan tohumların yüzde 80 oranında ilk çıkışı yapmasına imkân veren Zebra Sürüm ile kazanan üretici oldu.

KOP’un Yenilikçi Projesi Tarla Günü Etkinliğiyle Tanıtıldı
KOP’un Yenilikçi Projesi Tarla Günü Etkinliğiyle Tanıtıldı Bahri Köseoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından; KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (KOP TEYAP) ve KOP Kırsal Kalkınma programları kapsamında desteklenen Koruyucu Tarım Teknikleri kapsamında; sahada Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Zebra (Şeritvari) Sürüm Tekniği, Konya’nın Karatay İlçesine bağlı Ovakavağı Mahallesinde düzenlenen Tarla Günü Etkinliği ile tanıtıldı.

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Kırşehir Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, TARMAK-1 Başkanı Şenol Önal ile çok sayıda davetlinin katıldığı Tarla Günü etkinliğinde, yan yana bulunan iki parselde zebra sürüm yöntemi ile pulluklu sürüm yönteminin kıyaslaması yapılarak zebra sürüm yönteminin üstünlüğü kanıtlandı.

“KOP İdaresi Olarak, Şeritvari Sürüm Tekniği Projesinin Arkasındayız”

KOP Bölgesinin 4 milyon 400 bin hektarlık tarım alanı ile Türkiye’nin yüzde 19’una karşılık geldiğini ancak aldığı yağış miktarı ve kullanılabilir su varlığı bakımından Türkiye'de en yetersiz bölgelerin başında geldiğine dikkat çeken KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Gelir bakımından tarıma bağımlılığı yüksek olan bölgede, tarımda suyun etkin kullanılması yerelde ve merkezi kuruluşlarca büyük önem verilen ve üzerinde geniş kapsamlı çalışmalar yapılan bir konudur. Ancak düşen yağışların ve sulama suyunun etkin kullanımı için doğrudan yapılacak faaliyetlerin yanında mevcut suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili yapılabilecek önemli tedbirler de mevcuttur. Doğal yağışlardan yararlanmayı ciddi oranda artırabilecek su hasadı da diyebileceğimiz, bu tedbirler kamuoyunun dikkatinden kaçmaktadır. Toprakta organik maddesinin artmasına, toprak altında yaşayan solucan benzeri canlıların yaşamasına, anız yakılmasının önlenmesine, toprak yapısını iyileştirerek daha fazla su tutmaya, su rezervlerinin daha tasarruflu kullanımına ve bölgede kuraklık ve erozyonun etkilerinin azaltılmasına; tarım girdilerinin düşmesine ve verimin artmasına katkı sağlayacak faaliyetlerden olan; KOR-TAR, bölgede ilk defa kalkınma için tüm paydaşlarla birlikte hazırladığımız eylem planından itibaren Başkanlığımızın takibindedir. Şeritvari/Zebra Sürüm Yöntemi bölgemizde, ilk defa KOP İdaremiz sayesinde hayata geçme imkânı bulmuştur. Proje, hem hassas tarıma girmekte hem de bölgemize önemli bir yeniliğin kazandırılması bakımından gözde bir projedir. Projeye emeği geçen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve tüm ortaklarına, tarlaları başta olmak üzere tüm imkânlarını seferber ederek önderlik yapan önder çiftçilerimiz; Murat Küçükerkan, Nusret Aydıncı, Osman Özkaya, Mehmet Sağ, Yüksel Ünlü, Mustafa Göroğlu, Tahir Özkaya, Mahmut Türkmen, Mustafa Sarıkaya, Nuh Özdemir ve Fahri Durgut’a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Projenin arkasındayız, genel kabul görene kadar Kalkınma İdaresi olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

 

“İklim Dostu Kuraklıkla Mücadele Projelerini Destekliyoruz”

2050 yılında 10 milyar nüfusa ulaşması beklenen dünyanın en önemli sorunlarının başında ‘Güvenilir Gıdaya Ulaşmak’ geldiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin bu artan nüfusuna sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdayı sürdürülebilir koşullarda sağlamanın ise kendi görevleri olduğunu belirterek; “Özellikle bu yıl yaşadığımız ve değişikliğini iyice hissetmeye başladığımız kuraklık ve iklim değişikliği belirginliğini iyice göstermiş olup mevsimsel kaymalar sonucu değişen yağış rejimi, ilimizde kuraklığın yaşanmasına sebep olmuştur. Yıllık bazda uzun yıllar ortalaması 300 mm olan yağış miktarı bu yıl 270 mm civarında kalarak ülkemiz üretiminin üst sıralarında olduğumuz Arpa ve Buğday başta olmak üzere kuru tarım yapılan alanlarda kuraklıktan yüzde 70’lere varan etkilenmeler yaşanmıştır. Öncelikli hedefi

Toprak ve Su kaynaklarını Koruyarak İklim değişikliği ve kuraklığın etkisini en aza indirmek adına ‘Geleceğin Tarımı’, ‘Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem’ tabanlı uyum projesi gibi uyguladığımız projelerin yanında ‘Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi’ ve AB kaynaklı iki proje ile kuraklıkla ilgili uluslararası proje çalışmaları devam etmektedir. Toprak ve su kaynaklarının korunması amacı ile hazırlanan Zebra Sürüm Projesinde de toprak neminin kaybolmasını, organik maddenin hızlı yakılmasını ve Karbon emisyonunun azaltılmasını sağlamak adına yapılan çalışmalar ile çiftçilerimize 1 adet Şeritvari Sürüm Makinası, 1 adet Havalı ekim mibzeri, 2 adet dip kazan, 4 adet sap parçalayıcı, tohum ve gübre verilerek 14 çiftçiye 165 dekar alanda demonstrasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen proje yeni uygulamaların çiftçilere benimsetilmesi ve ortak makine kullanımının gösterilmesi amacı ile yerinde bir çalışma olmuştur” diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından KOP İdaresi Koordinatörü ve Proje sorumlusu Mevlüt Vanoğlu tarafından sürdürülen Şeritvari Sürüm Yöntemi ve Ortak Makine Kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Zebra Sürüm Yöntemine önderlik ederek tarlasında uygulayan üreticilerde yaşadıkları tecrübeleri ve yeni teknikleri kullanarak elde ettikleri kazanımları soru cevap şeklinde katılımcılara aktardı. Mühendisler ve önder çiftçiler tarafından, Zebra Sürüm Yönteminin başarıya ulaştığı kamuoyuna ilan edildi.

 

Zebra (Şeritvari) Sürüm Tekniğini uygulayan üreticilerde ısrarla; yöntemin: çok zaman kazandırdığını, yakıttan yüzde 50 oranında tasarruf ettiklerini, topraktaki suyun muhafaza edilmesinden dolayı, bitkilerin pulluklu parselde olduğu gibi su stresine girmediğini ve ortak makine kullanımı sayesinde makine ve ekipmanlarına kaynak ayırmak zorunda kalmayacaklarını vurguladılar.

 

Zebra/Şeritvari Sürüm Yöntemi şimdilik mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerin tohum yatağı hazırlığında; kesme, süpürme, patlatma, gübre atma, düzleme işlerinin tamamının aynı anda, sadece tohum için toprağın işlendiği sıra üstünün sadece 1/3 oranında işlenmesinden oluşan hassas tarım yöntemidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ahmet Köseoğlu TYB Konya Şubesinde Yeniden Başkan Seçildi
Ahmet Köseoğlu TYB Konya Şubesinde Yeniden Başkan Seçildi
BİR ŞAİRİN SERENCÂMI; KURGANLAR - Mustafa Uçurum
BİR ŞAİRİN SERENCÂMI; KURGANLAR - Mustafa Uçurum