İsmail Detseli İSLAM’IN KESKİN KILICI HALİT BİN VELİT: ,

İSLAM’IN KESKİN KILICI HALİT BİN VELİT: ,
İsmail Detseli

İSLAM’IN KESKİN KILICI HALİT BİN VELİT: ,

Günlük yazdığımız şiirli dini hikayemizi de okurların beğenisine sunalım.
İSLAM’IN KESKİN KILICI HALİT BİN VELİT: , 
Bu yazılarımı genelde eski atalarımızdan dini hikâyeler olarak bundan 50—60 yıl önceleri dinlerdik bunları. Dinleyen gençler hem dini konularda hem de vatan din ve namus koruma hususunda hem de doğrulukta emre itaatte ve kahramanlıkta güzel bilgilere sahip olurlardı. Bende işte o yıllarda dedemden dinlediğim bu hikayeyi sizin için yazdım okuyun bakalım beğenecek misiniz?
Sahabeden olan Halit bin Velid 625 Uhut savaşında Müslümanlara karşı savaştı. Dört yıl sonra 629 hazreti peygamberimizin emrine girdi. Müslüman oldu İslamiyet için çok çalıştı büyük bir komutan bu yararlılıklarından ötürü peygamber efendimiz kendisine SEYFULLAH Allah ın kılıcı dedi Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden 642 de humusta öldü Allah rahmet eylesin.
Savaşlardan birinden dönerken ordu bir dağ eteğinde mola verir Halit bin velit in defi hacet te ihtiyacı olmuş hem taharet suyu bulmak hem de insanların rahatsız olmaması için onlardan bir hayli uzağa su dökmek için ayrılır sanılır ki fazla gecikmiş olacak dönüşünde ordu yoluna devam etmiştir.
Ordunu ne yana gittiğini anlamak için cebelin (dağın) zirvesine çıkar etrafa bakarken, uzakta bir insan kalabalığı görür onların yanına varır. Ve başka başka kabileler olduğunu, kendilerinden olmayıp Müslüman da olmadıklarını görür. Giyim ve lisan ayni olunca aralarına karışır meğer o insanlara yılda bir papaz gelir bu vadide vaz’u nasihat edermiş. Bu günde onun için burada toplanmışlar heyecanla papazın konuşmasını beklerler.
Papaz kürsüye çıkar tam vaz a başlayacak bir türlü konuşamaz halk hadi papaz efendi konuş derler bağrışırlar. Papaz içinizde bir MUHAMMEDİ var onu bulup çıkarmaz iseniz konuşamayacağım çünkü dilim tutuldu der. Hemen görevliler sağa sola koşarlar bulamazlar, papaz ben onu bulurum ama ona zarar vermeyecek siniz söz verin der söz verirler. 
Papaz ey MUHAMMEDİ olan adam ALLAHINI Muhammedi ve dinini seversen ortaya çık deyince büyük komutan Halit hemen elinde kılıcı ile ortaya çıkar. Hemen muhafızlar etrafını sararlar papaz durun der5 ben ona bazı sorular soracağım bana dürüstçe cevap verirse, verir vermezse o zaman ne yapacağımızı düşünürüz der.
Sen Müslümanların çok bilgililerinden misin? Az bilenlerinden misin? Yoksa orta bilenlerden misin? Deyince Halit ne çok bilgiliyim nede az bilenim belki orta bilgililerden olabilirim, der. Peki, sizin peygamberiniz ALLAH cennette ne yarattıysa dünyada da mislini yaratmıştır dedi cennette bir ağaç yaratmış kökleri yukarda dalları aşağıya doğru baktığı halde yere düşmezler dedi dünyada mislini bulamadım var mıdır? Deyince Halit evet gökte güneş ay yıldızlar hepsi semadan aşağı bakarlar ama düşmezler misli budur deyince papaz doğru sen mi İslam ı çok bilensin yoksa Ebu Bekir sıddık mi deyince Halit tabii Ebu Bekir daha bilgili ben onun tırnağı bile olamam der. Papaz yine sorar yine Muhammed Allah cennette bir canlı yarattı yer içer ama defi hacet’e su dökmeye çıkmaz dünyada da mili var dedi bulamadım var mıdır deyince Halit evet ana rahmindeki çocuktur. Cenin ana karnında ¾ ay sonra canlanır yer içer ama defi hacet e çıkmaz deyince papaz doğru sen mi çok âlimsin haz, Ömer mi der Halit kimi ben Ömer in parmağı bile olamam der.
Papaz yine sorar Allah cennette bir çeşme yaratmış beş yerinden bal süt çeşitli nimetler akar kökenleri ayni yerden gelir ama birbirlerine karışmazlar tat ve kokuşları ayrıdır bununda misli dünyada var mı dır deyince Halit evet insanın beş duyusu vardır ağzın suyu rengi başkadır burnun tadı kokusu başkadır kulağın sıvısının rengi kokusu başkadır göz yaşı başkadır hepsi ayni kökten gelir ama renk ve kokuları değişiktir misli budur deyince doğru sen mi daha bilgilisin yoksa hz Osman mı deyince Halit kim ben hz Osman ın eli bile olamam der.
Papaz Allah cennette bir mahluk yaratmış insanlara gıdada giyimde ve binitte faydalı olur gerekirse 3 ay susuz yaşar dedi dünyada misli var mı deyince evet deve vardır insanlar sütünü sağar gıda lanır. Tüyünü kırkar giyimde kullanır üstüne biner yolculuk eder 3 ay susuzluğa dayanır bir çöl hayvanıdır dünyada mislide budur deyince sen mi daha çok bilensi yoksa hz alimi deyince Halit kim ben hz Ali nin kolu bile olamam der ve papaz durur.
Halit ona bir soru da ben sana sorayım der sor deyince senin elindeki İncil de bir ahir zaman peygamberi gelecek hepiniz ona tabi olacaksınız o son peygamberdir diye bilgi var mı yok mu? der. Papaz yutkunur cevap vermez halk bağırır cevap ver o senin sorularını nasıl cevapladı derler. p Papaz ben ona cevap verirsem ona ve bana zarar vermeyecekseniz sorularını cevaplayayım der. Halk zarar vermeyiz yeter ki doğruyu söyle derler oda bu adamın dediklerinin hepsi doğru bende bu bilgileri merak ediyordum işte huzurunuzda ben şahadet getirip Müslüman oluyorum sizde Müslüman olup doğru yolu bulun der ve şahadet getirir. Diğer kalabalık halkta bu Halit in bilgili İslamlığı üzerine İslam a girerler rivayete göre 70 bin kişi Müslüman olur onun için İslam ı tam bilmek tam öğrenmek tam yaşamak çok hayırlara vesile olur diyelim gelin bunu ozan İsmail den şiirsi dinleyelim.

Uhut savaşında Müslümanlara çok zararlar vermiş
Dört yıl sonra gerçek doğruyu bulup İslam a girmiş

Bu imanıyla birçok savaş yapıp kâfire kılıç çalmış
Böylece peygamberimizden Seyfullah (Allahın kılıcı)namını almış

Bir harp dönüşü ordu bir dağın eteğinde yorulur mola verir
Bu meyanda Halit bin Velit in def i haceti su dökeceği gelir

Halit kalkar tuvalet için arkadaşlarından uzaklaşır
Taharet suyu da bulmak içinde epeyce bir dolaşır

Dönüşünde bakar ki ordular dinlenip kalkmış
Halit cebelin (dağın) başına çıkıp şöyle etrafa bakmış

Görmüş kü çok uzakta bir hayli kalabalık insanlar var
Hemencecik giderek habersiz kalabalığın içine dalar

Kadın erkek çoluk çocuk hepside toplanıp gelmiş
Meğer bir papaz her yıl onlara vaz’ı nasihat edermiş

Papazda gelmiş çıkmış kürsüye nedense konuşamıyor
Hadi konuş diyenlere içinizde bir Muhammedi var diyor

Nefesim boğazıma tıkılırda o varken sesim çıkmaz
Onu bulup ta konuşamazsam sizce de hayırlı olmaz

Herkesler sağa sola koşar Müslüman’ı bulamazlar
Ben onu bulurumda sakın zarar vermeyin der papaz

Tamam, cevabını alınca kürsüden şöyle seslenmiş
Allah ı peygamberini dinini seviyorsan gel ortaya çık demiş

Bu yeminli sözler karşısında Halit fırlamış ortaya
Başlamışlar kalabalık insanlar Halit e saldırmaya

Papaz derki durun,, ben ona birkaç soru sorayım
Nasıl dindir Müslümanlık ondan bilgi alayım

Derki ey Muhammedi sen dini az bilen çok bilen yoksa orta damısın
Halit derki cevaben ne az ne ne çok bilenim belki orta sınıftanım

Sizin peygamberiniz insanlara bazı şeyler söylemiş
Allah ın cennette yarattığının dünyada misli var demiş

Cennette bir ağaç var kökleri yukarda dalları aşağı bakar
Buna rağmen yere düşmez bunun dünyada da misli var

Doğrudur onun misli dünyada yıldızlar ay ve güneş
Budur işte cennetteki tuba dalına dünyada benzeyen eş

Papaz sorar Halit e sen mi daha bilgilisin yoksa hz Ebu Bekirmi
Tabiî ki Ebu Bekir bilgili ben onun tırnağı bile olamam ki

Cennette hepsi ayni kökten çıkan güzel bir pınar varmış 
Musluğun kiminden bal kiminden süt kiminden şerbet akarmış

Düşündüm de bulamadım acaba dünyada misli nedir
Dünyadaki onun misli insanların başında beynindedir

Beş organı var insanların ağız ten göz ve kulak burnu
Hepsinin birdir kökü de ayrıdır her birinde renk ve koku

Doğru inandım, der papaz sen mi yoksa hz Ömer mi daha âlim
Sen ne diyorsun ey papaz ben onun parmağı bile olamam derim

Papaz derki ben sana bir üçüncü merakımı da sorayım
Dünyada yiyip içip beslenip def i hacete çıkmayan kim bakayım

İşte misal ana rahminde ki çocuk üç ay geçince canlanıverir
Defi hacet yapmaz ama tam dokuz ay ana karnında beslenir

Bu da doğru acaba hz Osman mı yoksa sen mi daha çok bilgilisin
Hâşâ ben haz Osman ın eline su bile dökemem derim

Bir merakım da şu insana gıda veren yük taşıyan ve onları giydiren
Üç ay boyu su içmeyip dağlarda kızgın çöllerde gezen

Onunda misli vardır dünyada ol mübarek deve dir
Üç ay susuz yaşar süt verir yük taşır yünü ile de giydirir

Çok doğru söylersin ey Müslüman buna bende inandım
Seni haz. Ali den belki daha da bilgilisin sandım

Hâşâ nerede, Hz. Ali nin ben kolu bile olamam
Onların mertebesine belki bir ömür boyu varamam

Papaz susar sesi çıkmaz Halit te ona sorar bir soru
Halkına Dürüstçe cevap vermesi için biraz da zorlar onu

Onun vaz’ını bekleyen halkı ondan bir cevap ister
Papaz tüm cesaretini toplar sor sualini Müslüman der

Elinizdeki İncil de haz Muhammet için son peygamber diyor
Sizin din adamlarınız ise bu gerçeği hep insanlardan gizliyor

Sen şimdi ne olur doğruyu söyle bu böyle değimlidir?
Eğer dürüstçe cevap verirseniz bu insanlar kurtulabilir

Deyince papaz ey insanlar bu adamın sözü doğrudur diyor
İşte bende Müslüman oldum diyerek şahadet getiriyor

Bu konuşmalar karşısında oradakiler hepsi doğruyu bulur
Halit in dinini iyi bilmesi nin insanlığa çok faydası olur

Bu ozan İsmail derki gelin şu dinimizi iyice anlayalım
İslam ın ışığının altında bütün insanlığı buluşturalım

Ey ben Müslüman’ım diyen kardeşim dinini iyi öğren
Kurtuluruz hepimiz inşallah o cehennemin ateşinden

Bilgili her Müslüman bu dinine katkılar yapar
Müslüman cahil olursa dinde çok yaralar açar
15 Ramazan 2005 İsmail Detseli

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İsveç 2 - 3 Türkiye maçın geniş özeti ve goller izle
İsveç 2 - 3 Türkiye maçın geniş özeti ve goller izle
Konya'da Merkezi sınavlar öğrenci alan okullar belli oldu
Konya'da Merkezi sınavlar öğrenci alan okullar belli oldu